All posts by admin

Vitamin D – ključan za zdravlje

Vitamin D ili kalciferol pripada skupini vitamina topljivih u mastima,obzirom na steroidnu strukturu i biološku aktivnost prikladnije ga je svrstati u hormone. U suradnji sa hormonom paratireoidne žlijezde,parat hormonom,regulira promet kalcija u organizmu.Važnost D […]